Dňa 29.11.2018 prebehla v EP Nitra súťaž Expert Geniality Show. Táto súťaž je zameraná nielen na vedomosti z vyučovacích predmetov, ale aj na všeobecný prehľad žiakov. Súťaže sa zúčastnili 12 žiaci z 1. až 5. ročníka.

Súťažili v troch kategóriách, pričom mali na výber osem tém (Góly, body, sekundy, Svetobežník, Päť jazykov kultúry, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Ako funguje svet a Mozgolamy).

Každý žiak si vybral dve z ponúknutých tém. Výsledky súťaže sa dozvieme 15. 1. 2019. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť. 

Mgr. Lucia Záhorská