ELOKOVANÉ PRACOVISKO SSŠ Štúrovo – org. zložka Súkromná obchodná akadémia v NITRE

     Súkromná obchodná akadémia (SOA) v Štúrove pôsobí na trhu vzdelávania od roku 1992. Vychádzajúc z našich dlhoročných skúseností a potreby trhu práce sme počnúc školským rokom 2011/2012 otvorili elokované vzdelávacie pracovisko i v Nitre s jednou triedou v počte 15 žiakov. V súčasnosti študuje v elokovanom pracovisku našej školy približne 92 žiakov. Toto pracovisko sa nachádza v budove VBC Nitra, na Štúrovej ulici č. 22, v centre Nitry.
Od 01. 09. 2013 sa Súkromná obchodná akadémia stala organizačnou zložkou SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY v ŠTÚROVE.

     Elokované pracovisko SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY Štúrovo – organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v Nitre ponúka záujemcom o štúdium možnosť štúdia zatiaľ v dvoch študijných odboroch:

  • 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium, ktoré je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl,
  • 6317 M 00  obchodná akadémia – večerné štúdium, ktoré je určené pre absolventov 3 – ročných učebných odborov, teda pre tých záujemcov o štúdium, ktorých cieľom je získanie maturity.

Informácie o štúdiu a o škole nájdete na našej webovej stránky v ďalších sekciách. Všetkých záujemcov o štúdium srdečne očakávame.