ADRESA / CÍM:    Súkromná spojená škola                    Elokované pracovisko SSŠ – o. z. Súkromná obchodná akadémia

                    Sv. Štefana 36                                       Štúrova 22

                    943 01  Štúrovo                                     949 01  Nitra

 

          TEL.:                         +421367511290                                      +421376425064

 

          MOBIL:                   +421907177218                                       +421905581990

                        +421905542816

        

   E-MAIL:                   mokos@1soa-sturovo.sk

                          soa@1soa-sturovo.sk

mail