Na jeseň /16. 11. 2018/ sa u nás v škole už tradične uskutočňuje imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Imatrikuláciu organizujú vždy žiaci druhého ročníka. Pre svojich mladších kolegov aj tentoraz pripravili rôzne úlohy.

Po zábavnom programe nasledovala prísaha prvákov. Samozrejme nemohla chýbať sladká odmena vo forme chutnej torty.

- ssš –