Pedagogický zbor – Štúrovo / Tanári kar – Párkány 

PaedDr. Emília Szitásová

- riaditeľka školy. Vyučuje odborné ekonomické predmety

- az iskola igazgatónője. Tantárgyai: gazdaságtani tantárgyak

Ing. Ondrej Mokos, ml.

-  asistent riaditeľky školy. Vyučuje odborné ekonomické predmety

-  az iskola igazgatónő asszisztense. Tantárgyai: gazdaságtani szaktantárgyak

Ing. Andrea Szücs

- vyučuje odborné ekonomické predmety

– tantárgyai: gazdaságtani szaktantárgyak

Ing. Gyöngyike Mejía

- vyučuje cudzí jazyk a odborné predmety

– tantárgyai: idegen nyelv, szaktantárgyak

Ing. Tünde Molnárová

- vyučuje odborné ekonomické predmety

tantárgyai: gazdaságtani szaktantárgyak

Mgr. Silvia Lamiová

- vyučuje cudzí jazyk

– tantárgya: idegen nyelv

Mgr. Jana Bernáth

- vyučuje všeobecné predmety

– tantárgya: általános tantárgyak

Mgr. Monika Farkasová

- vyučuje všeobecné predmety

– tantárgya: általános tantárgyak

PaedDr. Beáta Csókásova Rubecová

- vyučuje cudzí jazyk

– tantárgya: idegen nyelv

Ing. Anita Schniererová

- vyučuje odborné ekonomické predmety

– tantárgyai: gazdaságtani szaktantárgyak

Ing. Markéta Gáspár, PhD.

- vyučuje odborné ekonomické predmety v cudzom jazyku

- tantárgyai: gazdaságtani szaktantárgyak idegen nyelven

Mgr. Ondrej Bóna

- vyučuje všeobecné predmety

– tantárgya: általános tantárgyak

Mgr. Elena Urbanová

- vyučuje cudzí jazyk a všeobecné predmety

– tantárgyai: idegen nyelv és általános tantárgyak

Mgr. Eva Szajkó

- vyučuje cudzí jazyk

– tantárgyai: idegen nyelv

Ing. Henrieta Dobaiová

- vyučuje odborné ekonomické predmety

– tantárgya: gazdaságtani szaktantárgyak

Mgr. Vojtech Baka PhD.

- vyučuje všeobecné predmety a odborné ekonomické predmety

– tantárgya: általános és gazdaságtani szaktantárgyak

PaedDr. Károly Csicsay

- vyučuje odborné ekonomické predmety

- tantárgya: gazdaságtani szaktantárgyak

PaedDr. Peter Kaplán

- vyučuje všeobecné predmety

- tantárgya: szlovák nyelv és irodalom

Mgr. Klára Vevurková

- vyučuje cudzí jazyk a všeobecné predmety

- tantárgya: idegen nyelv és általános tantárgyak

Mgr. Denisa Klemászová

- vyučuje cudzí jazyk

- tantárgya: idegen nyelv

Mgr. Silvia Dekická

- vyučuje cudzí jazyk

- tantárgya: idegen nyelv


Pedagogický zbor – Nitra

Ing. Monika Laurová

- zástupkyňa riaditeľky školy. Vyučuje odborné ekonomické predmety

Mgr. Jana Beňušová

- vyučuje cudzí jazyk

Ing. Michaela Kababiková

- vyučuje odborné ekonomické predmety

Mgr. Klára Vevurková

- vyučuje všeobecné predmety

Mgr. Hildegarda Longhinová

- vyučuje všeobecné a odborné ekonomické predmety

Mgr. Barbora Kmeťová

- vyučuje cudzí jazyk

Ing. Anna Kúbeková, PhD.

- vyučuje odborné ekonomické predmety v cudzom jazyku

Mgr. Vojtech Baka, PhD.

- vyučuje všeobecné predmety a odborné ekonomické predmety

Mgr. Stanislava Lopušná, PhD.

- vyučuje cudzí jazyk a všeobecné predmety

Mgr. Lucia Záhorská

- vyučuje cudzí jazyk a všeobecné predmety

Mgr. Martin Hrčko

- pedagogický asistent