Štúrovské CVČ pri príležitosti Dňa študentstva 13. novembra 2018 zorganizovalo akciu „Šport spája“ ,na ktorej sa zúčastnili študenti všetkých stredných škôl v Štúrove. Súťažné discipliny boli: stolný tenis, streetball a „Journey“- adrenalín, logika, šikovnosť, vedomosti, dobrodružstvo…

V kvíze „Journey“ sme mali vyriešiť rôzne úlohy, nájsť rôzne zastávky súťaže pomocou mapy na území nášho mesta. Všetky tri naše družstvá zložené zo žiakov 4.A a 2.A si disciplínu užili do sýtosti. Na medailové miesta nedosiahli, ale aj tak neľutujú túto skúsenosť.

V disciplíne stolný tenis sme mali päť žiakov. Najlepšie sa darilo Romanovi Cellaho z 1.N. Vyhral krásne 3.miesto.

Najlepšie sa nám darilo v streetballe. Do finále sa prebojovali hneď dve z troch našich družstiev. A tak o najväčší pohár sa “pobili” naši žiaci. Víťazmi sa stalo družstvo žiakov 1.N triedy. Gratulujeme všetkým a ďakujeme štúrovskému CVČ za skvelú akciu!

Mgr. Klára Vevurková