Tak ako každý rok, aj tento, sa vedenie, pedagógovia, rodičia a žiaci SSŠ Štúrovo – Elok. pracoviska v Nitre stretli na vianočnom večierku spojeného s imatrikuláciami našich prvákov v priestoroch reštaurácie Artin (18. 12. 2018).

Večierok začal slávnostným otvorením i privítaním hostí a naslednými imatrikuláciami prvákov. Pre nich si žiaci II.B pripravili pár úloh ako napríklad zaspievanie úryvkov z piesní, kvíz o našej škole, ochutnávku jedál a mnoho ďalších. Po úspešnom dokončení daných úloh, bolo odovzdané žiakom prvého ročníka tablo i s imatrikulačnými sľubmi.

Následne bol večierok obohatený o program v podobe divadelných predstavení Mrázik (IV.B) a Ľadové kráľovstvo v španielčine (III.B). Potom naši najstarší spolužiaci (V.B) zaspievali vianočnú pieseň v ruskom jazyku a ako predposledné nás čakalo vystúpenie všetkých žiakov (I.B), ktorí zaspievali populárnu anglickú vianočnú pieseň. Na záver prišla bomba v podaní žiačky prvého ročníka, ktorá pri zvukoch nástroja ukulele zaspievala anglickú pieseň.

Po programe sme sa slávnostne navečerali a nasledovala voľná zábava, kde podaktorí predvádzali úžasné kreácie vhodné minimálne do súťaže Lets dance. Ale tak ako to už býva i táto užasná chvíľa skončila a lúčili sme sa slovami, že sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu o rok.

Viktória Ladvenicová, II.B