Oznamujeme váženým uchádzačom o štúdium na našej škole /Elokované

pracovisko v Nitre/, že DOD sa uskutoční 18. januára o 9.00 hodine v

priestoroch školy na Štúrovej ulici 22 v Nitre. 

Každého srdečne očakávame a tešíme sa na DEŇ strávený s vami!!!