Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. Nech všetky vaše želania a sny stanú sa

skutočnosťou a nech vás pocit radosti naplní počas celého roka.

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný rok 2019 všetkým svojim zamestnancom,

žiakom a ich rodičom želá 

vedenie SSŠ v Štúrove a Elokovaného pracoviska v Nitre