27.11. 2018 sa naši študenti zúčastnili obvodného kola vo futsale. Družstvá zložené zo žiakov SOA a SSOŠ spoločne so žiakmi Gymnázia Štúrovo a Strednej odbornej školy Štúrovo bojovali o postup na okresné kolo do Šurian.

Turnaj bol plný tesných výsledkov, skvelej atmosféry a obetavých výkonov. Študenti reprezentujúci obchodnú akadémiu s jedných víťazstvom skončili na treťom mieste a družstvo zložené zo žiakov SSOŠ po tesnej prehre so SOŠ skončili  na druhom mieste.

Gratulujeme víťazom a tešíme sa na odvetu.

Mgr. Klára Vevurková