Školský rok 2017/2018 bol pre nás bohatý na úspechy našich žiakov.

Sme na vás hrdí!!!

Našim žiakom i pedagógom želáme krásne prežitie letných prázdnin,

veľa zážitkov a sily do budúceho školského roku!


A 2017/2018-os tanévet sikeresen zárta az iskolánk. 

Kellemes, hasznos és élményekben gazdag szünidőt kívanunk valamennyi

diákunknak és pedagógusunknak.