Kontakt


Adresa:

Súkromná obchodná akadémia

Sv. Štefana 36
943 01  Štúrovo

Telefón:

+421367511290
+421367511558

Mobil:

+421905250749
+421905542816


Adresa:

Súkromná obchodná akadémia – Alokované pracovisko Nitra

Štúrova 22
949 01 Nitra

Telefón:

+421376425064

Mobil:

+421905581990


e-mail:

mokos@1soa-sturovo.sk
soa@1soa-sturovo.sk