Vážení mladí priatelia / Tisztelt fiatal barátaim,

     Čoskoro budete musieť urobiť doteraz Vaše najdôležitejšie životné rozhodnutie. Budete si odpovedať na otázky: Čo chcem robiť po ukončení základnej, strednej školy? Vedomosti a zručnosti získané na strednej škole budem ďalej rozvíjať a zdokonaľovať na vysokej škole, alebo hľadať úspešné uplatnenie na trhu práce?

engedjétek meg, hogy üdvözöljelek benneteket iskolánk oldalán. Nemsokára meg kell hoznotok életetek egyik legfontosabb döntését. Válaszolnotok kell a kérdésekre: Milyen középiskolát válasszak az alapiskola befejezése után? Mihez kezdek majd, ha elvégeztem a középiskolát? Megszerzem az érettségit? Dolgozhatok a kitanult szakmámban?

     Pri rozhodovaní o svojej budúcnosti nezabúdajte na to, že bohatstvom národa je v prvom rade množstvo a úroveň vzdelaných ľudí. To čo potrebuje naša spoločnosť sú ľudia s prvotriednym všeobecným a odborným vzdelaním, vysokými morálnymi a etickými hodnotami. To čo potrebuje, sú profesionáli so sebadôverou, ktorí vedia tolerovať rozličnosti, a ktorí vedia viesť ľudí s odlišnými ideálmi. Bez vzdelania niet napredovania. Preto Vám odporúčam, aby ste sa neuspokojili s množstvom doteraz získaných vedomostí, ale išli ich rozširovať.

A jövőtökről való döntés során ne felejtkezzetek el arról sem, hogy a nemzet gazdagsága elsősorban a művelt emberek számán és szintjén múlik. Társadalmunknak elsőosztályú általános- és szakmai képzettséggel, valamint magas erkölcsi és etikai értékekkel rendelkező emberekre van szüksége. Olyan önbizalommal rendelkező szakemberekre van szükség, akik tolerálni tudják az egymástól való különbözést, és képesek az eltérő ideálokkal rendelkező emeberek vezetésére. Művelődés nélkül nincs haladás. Ezért azt javaslom nektek, hogy ne elégedjetek meg az eddig megszerzett tudásotokkal, a jövőben igyekezzetek bővíteni és elmélyíteni azt.

    Budem potešená, ak si vyberiete Súkromnú obchodnú akadémiu v Štúrove ako organizačnú zložku SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY V ŠTÚROVE alebo jej Elokované pracovisko v Nitre a rada Vás privítam ako študentov 1. ročníka na niektorej forme štúdia.

Örömmel tölt majd el, ha céljaitok elérése érdekében a továbbtanuláshoz a párkányi Kereskedelmi Magánakadémiát mint a PÁRKÁNYI ÖSSZEVONT MAGÁNISKOLA szervezési részlegét választjátok, és szívélyesen üdvözöllek benneteket, mint az 1. osztály diákjait a nappali tagozaton illetve az esti tagozat tanulmányi szakán.

PaedDr. Emília Szitásová
riaditeľka školy / iskola igazgatón
ője